• GENEL BİLGİLER

  İç Anadolu Bölgesi’nde, Kayseri ili, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında, ayrıca üç önemli turizm merkezinin ortasında yer almaktadır. Daha önce tabiatı koruma alanı iken, 2006 yılında milli parka dönüştürülmüştür. Toplam alanı 24.357 hektardır.

  Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu, nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerinde yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Sultansazlığı, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde, kapalı bir havzada yer alan, hem ulusal hem de uluslararası öneme sahip bir Sulak Alan’dır. Sultansazlığı’ndaki sulak alan ekosisteminin, nadir olarak bir arada bulunan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bünyesinde barındırması ise bu alanın ekolojik önemini daha da artırmaktadır.

  Tatlı ve tuzlu su ekosisteminin etrafında ise tuzcul çayır ve meralar hakimdir. Bu iki ekosistemin birlikteliği Sucul ve Karasal Vejetasyonun bir arada gözlemlenmesini sağlamıştır. Biyolojik çeşitlilik içerisindeki bitki türü çeşitliliği ise, “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” kapsamında 2002-2004 yılları arasında gerçekleştirilen flora çalışmalarında doğal bitki türünün 428, endemik tür sayısının ise 48 olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 48 endemik tür içerisinde yer alan Puccinellia bulbosa (Grossh.) subsp. Caesaria Kit Tan türünün ise dünyadaki tek yayılış alanının Sultansazlığı olması bu alanın önemini daha da artırmaktadır.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Sultansazlığı’nın, farklı ekosistem ve habitatlara bir arada sahip olması, birçok fauna (hayvan) türüne üreme, konaklama ve beslenme imkanı sunmaktadır. Bunun sonucu olarak da Sultansazlığı fauna türleri [ Fitoplankton, Zooplankton, Omurgasızlar (Sucul Omurgasızlar, Karasal Omurgasızlar), Omurgalılar (Balıklar, İki Yaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler ve Kuşlar)] açısından da oldukça zengindir.

  Fakat bu fauna zenginliği içerisinde Kuş türlerinin Sultansazlığı için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü Sultansazlığı, her yıl Afrika-Avrupa-Asya arasında göç eden göçmen kuşlar tarafından kullanılan ve ülkemizden geçen iki önemli ana kuş göç yolunun kesişim noktasında bulunmasının yanında sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka, beslenme, üreme, konaklama ve sığınma yeri sağlaması sebebiyle fauna içerisinde en zengin tür çeşitliliğine sahip kuşlardır. Ayrıca, Sultansazlığı’nın içerisinde yer aldığı Develi Havzasının denizden yüksekliğinin 1071 – 1076 m. arasında değişmesi sebebiyle yayılış alanı Sultansazlığı’na göre daha kuzey enlemlerde olan kuş türleri Sultansazlığı’nı kuluçka amacıyla kullanmaktadırlar.

  Sultansazlığı’ndaki ekosistem özelliklerinin ideale yakın olduğu dönemlerde, Sultansazlığı ve çevresinde 600.000 su kuşunu görmek mümkündür. Bu da, Sultansazlığı’nın, A Sınıfı Sulak Alanı özelliği taşıdığının bir göstergesidir. Sultansazlığı’nda bu zamana kadar yapılan kuş sayım sonuçlarına göre, maksimum 301 kuş türü sayılmıştır. Sultansazlığı’ndaki, kuş türü ve sayısı özellikle sulak alan ekosistemindeki su seviyesinin değişimine ve aylara bağlı olarak büyük değişiklik göstermektedir.

  GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında alanda 2002-2004 yılları içerisinde 247 kuş türü tespit edilmiştir. Sultansazlığı’ndaki kuşları bulundukları döneme göre Yerli, Yaz Göçmeni, Kış Göçmeni, Geçit ve Düzensiz olmak üzere 5 ana grup altında toplamak mümkündür.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Sultansazlığı Koruma Alanı, idari olarak Kayseri İline bağlı Develi ve Yeşilhisar İlçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Koruma Alanı çevresinde, Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Kasabası ile Yenihayat Köyü, Yeşilhisar İlçesine bağlı İlçe Merkezi, Yeşilova Köyü ve Musahacılı Köyü ile Yahyalı İlçesine bağlı Senirköy yerleşim alanları bulunmaktadır. Koruma Alanı sınırları içerisinde ise Develi İlçesine bağlı Çayırözü ve Soysallı Köyü ile Sindelhöyük Kasabasının 4 mezrası(Devesazı Damları, Çarıklı Sazdamları, Yağızlı Sazdamları, Karapınar Damları) ve Yeşilhisar İlçesine bağlı Ovaçiftlik Köyü yerleşim alanları bulunmaktadır.

  İnsanın doğal çevresine uyarlanım sürecinde oluşturduğu yaşama biçimi olarak kültür, Sultan Sazlığı’nda da kendine özgü bir şekil almıştır. Bu yaşam biçiminde doğal çevre ve kültür arasında karşılıklı ilişki söz konusudur. Kültüre ya da başka bir ifadeyle bu karşılıklı ilişkiye geçmeden önce kabaca bölgenin, dinsel ve etnik yapı açısından homojen bir özellik gösterdiği söylenebilir. Bölge halkı Sünni inanışına sahip Müslüman Türklerden oluşmaktadır. Bu yerleşim birimleri içerisinde sadece Yeşilhisar İlçesine bağlı Musahacılı Köyü’nün kültürel yapısı farklıdır. Bu yerleşim birimindeki halk Yörük kökenli olup 1940’lı yıllarda yerleşik yaşama başlamışlardır.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Sultansazlığı; İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri ili, Develi ve Yeşilhisar İlçelerinin sınırları dahilinde kalan ulusal ve uluslararası öneme sahip A sınıfı sulak alanlarımızdandır. Tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındıran ve nadir bir sulak alan konumundaki Sultansazlığı, Avrupa Konseyi tarafından nesli tehlike altında olduğu belirlenen Phalacrocorax pygmeus ve Oxyura leucocephala türleri ile global tehdit altında olan Oxyura leucocephala ve Otis tarda türlerinin bu sahada üremesi, aynı zamanda Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Grus grus, Larus genei ve Glareola pratincola gibi türlerin bu alanda yuvalarının bulunması, kış döneminde Phoenicopterus ruber, Aythya ferine, Aythya fuligula, Aythaya nyroca ve Netta rufina türleri başta olmak üzere 130.000 civarında su kuşunun bu alanda bulunması ve toplam olarak 251 kuş türüne sahip olması nedeniyle, 1994 yılında 17.200 Hektarlık alan, RAMSAR Alanı olarak ilan edilmiştir.

  Step ekosistemi içerisinde tatlı ve tuzlu su göllerine sahip olması, nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki türleri barındırması, biyocoğrafik su kuşu populasyonunun %1’den fazla olması, 20.000’nin üzerinde su kuşunun bulunması Su kuşu göç yolu üzerinde bulunması ve bağımsız popülasyonunun %1’den fazla olması, Avrupa ölçeğinde "Korunmada Öncelikli Türlerin" bulunması parkın temel kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Alandaki rekreatif aktiviteler, nesli tehlike altındaki kuş türlerinin mevcudiyeti nedeniyle koruma dengesi lehine yaygın değildir.

HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs7 TL İndirimli Şahıs 3.5 TL Bisiklet7 TL Motorsiklet ve ATV14 TL Otomobil, Kamyonet, Pickup21 TL Minibüs63 TL Midibüs112 TL Otobüs189 TL
AKTİVİTELER
Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Kaya Tırmanışı Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Kaya Tırmanışı Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Dağcılık Kayak Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kuş Gözlemciliği Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe WC Çocuk Oyun Alanı Kuş Gözetleme Kulesi Tümünü Göster
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe WC Çocuk Oyun Alanı Kuş Gözetleme Kulesi Yürüyüş Yolu Konferans Salonu Güvenlik Noktaları İdari Hizmet Binası Lokanta Depo Telesiyej Telefirik Şelale Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi Piknik Alanları Tarihi Yapı Mescit Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Kameriyeler Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.